ANASAYFA /  BAĞIMSIZ İSG DENETİM HİZMETLERİ
BAĞIMSIZ İSG DENETİM HİZMETLERİ
İşverenlerin; çalışanlarla, çalışma ortamlarıyla, yürütülen faaliyetlerle, makine ekipmanlarla ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve İşverenlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ancak bunların tamamının eksiksiz gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Aksi takdirde; rutin ve rutin olmayan resmi denetimlerde çok ciddi cezai yaptırımlara maruz kalınmakta; daha da önemlisi üzücü kazalar yaşanabilmekte; maddi ve manevi kayıpların yanı sıra, Firma itibarı ve güvenilirliği zarar görebilmektedir.

Bir çok işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi için bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmakta veya bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet almaktadır.

İşverenlerin, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendirmeleri, İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler de medyada sıklıkla yer aldığı gibi; sadece risk değerlendirmelerini yapmak ve acil durum planlarını hazırlamaktan ibaret değildir.

İRİS EGE OSGB
; işveren adına bağımsız saha denetimleri ve dokümantasyon denetimlerini yaparak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların eksiksiz yapılmasını sağlamaktadır.
Böylece, hem kazaların önlenmesine katkı sağlanmakta, hem de teftişlerde ortaya çıkabilecek eksikliklerden dolayı yüksek para cezalarına maruz kalınmasının önüne geçilmektedir. Müşterimiz değil, “

ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ
” olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her an bizi yanınızda bulabileceksiniz.
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte