ANASAYFA /  Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamak Uzmanlık Gerektirir.

Patlamadan Korunma dokümanı muhtemel patlayıcı tutuşma kaynaklarını patlamaya yol açacak maddenin nitelik ve kimyasal yapısını detayları ile inceleyerek patlamaya mani olabilecek tüm ekipman ve argümanların seçimi tutuşma kaynaklarının minimalize edilmesi

Proje bazlı çalışmalarda alınacak önlemler dizisi proses güvenlik yaklaşımı ile belirlenir.

Bu doküman da patlamanın oluşabileceği alanlar kapalı alan açık alan ve engelleri alanlar olarak sınıflandırılır ve patlama yaşandığında patlamanın zarara uğratabilecek alanların mesafe olarak hesaplanır. Bu dokümanda patlamaya neden olacak tehlikelerin oluşturacağı risklerde belirlenir ve riski gidermek için alınacak önlemleri belirler. Bu dokümanda ki tüm hesaplamalar ve detaylar olağan proses dikkate alınarak yapılacaktır.

Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Başta çalışanlarınızın, iş yerinizin ve çevrenin korunması esastır. Patlamadan korunma dokümanı gelecek felaketin önüne geçmek mevcut riskleri ortaya çıkarmak ve gerekli önlemler dizisini oluşturmayı amaçlar.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

Hizmet Detayı
İris Ege Danışmanlık olarak,

 • Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar ;
 • İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,
 • Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,
 • Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması,
 • Zone (Bölge) içerisinde olması gereken uygun Exproof ekipman önerileri,
 • Patlayıcı ortam riskleri altında çalışan personele patlamadan korunma eğitiminin verilmesi ve sertifikalandırılması.
 • Dokümanın teslim tarihi iş kabul edildiğinde hazırlanacak detaylı hizmet sözleşmesi sonrası maksimum 2 ay olacak şekilde belirlenir.
 • Hizmet sözleşmesine ek gizlilik sözleşmesi de yapılarak güven ortamının sağlanması.

Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

 • Doğalgaz dolum istasyonları,
 • Benzin istasyonları,
 • Boyahaneler,
 • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları
 • Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler

Niteliklerimiz

Yüksek kaliteli/garantili hizmet açısından Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayan ekibimiz şu nitelikler ile kendini kanıtlar:

 • İş güvenliği alanında 15 yılı aşkın tecrübe
 • Kimyager ve Kimya Mühendislerinden oluşan deneyimli kadrosu
 • Yasal süreçlere eksiksiz yaklaşımı
 • Mevzuat güncellemesinde hazırlanan dokümanın 2 yıl kadar güncellemelerinin sağlanması
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte