ANASAYFA /  İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ
İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ
SAĞLIK TARAMASI
• Akciğer Grafisi
• Odiometri (İşitme Testi)
• Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
• Portör Muayenesi
• Aşılar
• Laboratuvar hizmetleri

1. İşe giriş,
2. kan,
3. idrar,
4. hormon,
5. eliza,
6. alerji ve diğer numune tahlilleri,
7. check-up,
8. kanda ağır metal,
9. periyodik vb. tetkikleri
gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri Hastanın sağlık hizmeti gereksiniminin (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) olabildiği ölçüde, bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.

Sunulan bu hizmet uluslararası kabul görmüş klinik göstergeleri ile ölçülmekte, ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda sonuçlar takip edilmekte ve kliniklerimizde hizmet sunan tüm personelimiz bu sonuçlardan elde edilen verilerle kurum içi eğitimler ile desteklenerek hep daha iyiye ulaşmaya çalışılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.

Hizmet kapsamında;

• kan,
• idrar tahlilleri yanı sıra akciğer filmi,
• odiometri,
• solunum fonksiyon testi,
• portör taramaları,
göz muayeneleri gibi seçenekler yer almaktadır.
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte