ANASAYFA /  YÖNETİCİ EĞİTİMİ
YÖNETİCİ EĞİTİMİ
İşyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını bilebilmeleri ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerini yürütebilmeleri için bilmeleri gereken konularda iş yerinde veya uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden aşağıda listelenen konularda İSG eğitimleri verilmektedir.
1. İSG MEVZUATI
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• İşverenlerin ve işveren Vekillerinin Görevleri
• Çalışanların Yükümlülükleri
• Asıl İşveren - Alt işveren İlişkileri
• Örnek Alt İşveren İSG Şartnamesi Hazırlanması
• İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
2. TS OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ
• İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yönetim Sistemi Haline Getirilmesi
• İSG yönetim Sistemi Adımları
• İSG Yönetim Sistemi’nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
3. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA
• Güvenlik kültürü Oluşturmanın Önemi
• Nasıl Güvenlik Kültürü Oluştururuz
• Güvenlik Kültürü Oluşturmada, Yöneticilerin ve Çalışanların Yapması Gerekenler
4. TEHLİKE, KAZAYA RAMAK KALA (KRK) VE KAZA
• Tanımlar
• Neler Yapılması Gerekir
• Tehlike, KRK ve Kazaların Bildiriminin Önemi
• Örnek Formlar Üzerinden Çalışma
5. KAZALARIN ÖNLENMESİ
• Kazaların Önlenmesinin Önemi
• Kazaları önlemek için Etkin Bir Sistem Kurulması
• Kazaların Önlenmesinde Proaktif Uygulamalar
• Kazaların Önlenmesinde Reaktif Uygulamalar
6. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• Risk Değerlendirmesi Neden Yapılmalıdır
• Tanımlar
• Nasıl Yapılır
• Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanır
• Örnek Uygulama
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte