ANASAYFA /  İLKYARDIM EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME
İLKYARDIM EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME
İLKYARDIM EĞİTİMİNİN TANIMI ve YASAL ZORUNLULUK
Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlisi gelinceye kadar tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılmadan yapılan uygulamaların tümü “ilkyardım” olarak tanımlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, erken dönemde ve doğru şekilde uygulanacak ilkyardım, hayat kurtardığı gibi kalıcı sakatlıkları da önlemektedir. Böyle bir öneme sahip olduğu için de kanunen zorunludur Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 16.maddesinde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda, idari para cezası türünden işlem yapılır.
EĞİTİM SÜRESİ ve ÜCRETLERİ
İlkyardım eğitim süresi 2 gün/16 saat olacak şekilde düzenlenir.
Eğitim ücretleri ise her yıl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen asgari ücrettir.
EĞİTİM İÇERİĞİ
Ön Test
Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Hasta/Yaralı Taşıma teknikleri
Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
TYD ve Taşıma Teknikleri, Pratik Uygulaması
Havayolu Tıkanıklığı
Yaralanmalarda İlkyardım
Kanamalarda İlkyardım
Hayvan ısırmalarında İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Yazılı ve Uygulamalı Sınav
Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış

EĞİTİMİN PLANLANMASI
Öncelikli olarak ilkyardım eğitimi alacak personel sayısı belirlenmelidir. Bu sayı 10 kişinin altında ise kişiler, merkezimizde bulunan eğitim salonunda eğitim görmektedir. 10 kişinin üstündeki sayılarda ise, şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde eğitim yapılmaktadır. Eğitim tarihi, eğitimi alacak kişi sayısı ve eğitim yeri belirlendikten sonra, İl sağlık müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılır. Müdürlük onayından sonra kişiler, her biri konusunda uzman ve Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlkyardım eğitmenleri tarafından eğitime tabii tutulurlar.

EĞİTİM SERTİFİKASI ve GEÇERLİLİK SÜRELERİ
Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış ‘İlkyardımcı Sertifikası’ ve ‘İlkyardımcı Kimlik Kartı ‘ verilir. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik kartlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte