ANASAYFA /  ÇALIŞAN EĞİTİMİ
ÇALIŞAN EĞİTİMİ
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları tesis etmek, risklerin bertarafı için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda İRİS EGE OSGB; yöneticilere olduğu gibi çalışanlara da, yasal hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme eğitimleri vermekte, iş yerlerinin özelliklerine göre spesifik - ihtiyaca yönelik kapsül eğitim programları hazırlamakta ve eğitimleri düzenlemektedir. Uzaktan Eğitim Sistemimiz sayesinde eğitim talepleriniz anında karşılanabilmektedir.
Çalışanlar için Eğitim Konularımız:
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
• Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
• İşyeri Riskleri
• Ergonomi
• Elle Yük Kaldırma
• 5 S Temizlik ve Düzen
• İş Yeri Hijyeni
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Yangın ve Yangından Korunma
• Yüksekte Çalışma
• Acil Durumlar ve Arama, Kurtarma, Tahliye
• Parlayıcı - Patlayıcı Ortamlarda Yapılacak Çalışmalar
• İlk Yardım
• Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıf İş Yerlerinde Çalışanlar için Mesleki Eğitimler,
Yukarıda listelenen konuların dışındaki eğitim talepleri de tarafımızca karşılanmaktadır.
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte