ANASAYFA /  LOTO-EKED
LOTO-EKED
KİLİTLEME / ETİKETLEME

Tehlikeli enerjinin kontrol altına alınmamış olması nedeniyle her yıl binlerce insan yaralanmakta ya da yüzlerce insan maalesef ölmektedir. Kilitleme ve etiketleme prosedürleri, makine ve ekipmanların beklenmedik veya depolanmış enerjiyi ortaya çıkarması ya da aniden çalışması sonucu, meydana gelebilecek tehlikeleri önleyerek, insanların yaralanmasını engellemek amacıyla hazırlanır. Tehlikeli enerji birçok farklı tipte olabilir.

Örneğin: Elektrik, Su, Buhar, Hidrolik, Gaz, Mekanik, Pnömatik, Kimyasal, Valf, Depolanmış Enerji

EKED, bir makine ya da ekipman üzerinde bir çalışma gerçekleşmeye başlamadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve sıfır enerji durumuna getirmekte kullanılan birincil ve tercih edilen bir yöntemdir.​

Makine veya ekipman ile enerji kaynağı arasındaki bağlantı doğru şekilde kesildikten ya da izole edildikten sonra, makine ya da ekipman etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve denenmelidir.
ETİKETLE: Kilidin kimlik bilgisi ve kilidin makine ya da ekipmana takıldığı tarihi gösteren etiketin kilide eklenmesi anlamındadır.
KİLİTLE: Makine veya ekipman kontrollerinin (şalter veya bir boru üzerindeki vana kolunun kilitlenmesi örneğinde olduğu gibi) fiziksel olarak kilitlenmesi anlamındadır.
EMNİYETE AL: Tehlikeli alanda kimsenin olmadığının kontrol edilmesidir.
DENE: Makine veya ekipmanın gerektiği gibi enerjiden kesildiğinin ve makine ya da ekipman üzerinde gerçekleştirilecek çalışmaya başlamadan önce makine ya da ekipmanın çalışmayacağının test edilerek denenmesi anlamındadır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için:
Ali YILMAZ
İSG Uzmanı - LOTO Eğitmeni
GSM : 0542 779 47 18
E-mail : aliyilmaz@irisege.com.tr
GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
Kapat
ENERJİ KAYNAKLARI TANIMLAMA ETİKETLERİ
KİLİTLEME EKİPMANLARI
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte