ANASAYFA /  Şantiye Güvenliği
Şantiye Güvenliği
       Şantiyeler iş kazalarının en çok yaşandığı alanlar olması nedeni ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulması açısından önemle üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Bu nedenle de şantiyelerde güvenliğin sağlanabilmesi ve iş kazalarının minimum seviyeye indirilebilmesi için alınması gereken önlemler İşin Planlanması, İşe Başlama ve İş Sırasında yapılacak faaliyetler olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalıdır. Bu kapsamda olası riskler hesaplanarak olumsuz sonuçlara neden olabilecek olasılıklar en aza indirilmelidir. Faaliyet öncesi alınan tedbirler olumsuz durumları ve kazaları önlemede etkili olduğu gibi aynı zamanda da maliyet açısından işveren için daha ekonomik ve kolay uygulanabilir olacaktır.

       İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri içerisinde düşünülmesi gereken diğer bir kavram ise Çevre Güvenliğidir. Gerçekleştirilecek faaliyetin çevre ile olan etkileşimleri ve çevresel etkilerin mevcut faaliyete olan etkileri (sebep olabileceği iş kazası riskleri) sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır.

       İş Ekipmanlarının seçilirken en uygun maliyetli, kullanım açısından çevreye olan etkileri minimum seviyede olan, kullanım sırasında gürültü, titreşim, ışık vb. gibi etkileri sonucu işçi sağlığına zarar vermeyecek, yetkili kurumlar tarafından onaylanmış ve sertifikalı ekipmanlar tercih edilmelidir.

       Şantiye faaliyetleri için çalışma sahasındaki mevcut toplu koruma önlemleri ve çalışma alanı iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra çalışanlar için kişisel önlemler alınması da iş kazalarının azaltılabilmesi için etkili olacaktır. Ayrıca tüm personele personelin fiziksel yapısına ve gerçekleştirilen faaliyetin şartlarına uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar temin edilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çeşitli konularda ve farklı zamanlarda verilen eğitimler ile Şantiye içerisinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ oluşturulmalıdır.

       İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ oluşturma süreci içerisinde yapılması gereken önemli faaliyetlerden biride şantiye sahasında bulunan mevcut risklerin saptanması ve ileride oluşabilecek risklerinde öngörülmeye çalışılmasıdır. Bu çalışma kapsamında her şantiye için özel olarak hazırlanan;

 • ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMLERİ,
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ,
 • TALİMATLAR,
 • RİSK DEĞERLENDİRMELERİ,
 • ACİL DURUM PLANLARI,
 • SAHA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI,
  • Şantiye Geneli İyileştirme Çalışmaları,
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar,
  • Boşluk Kapama Çalışmaları,
  • İskeleler ile İlgili Çalışmalar,
  • Elektrik Panoları İyileştirme Çalışmaları,
  • Geçitler ve Merdivenler ile İlgili İyileştirme Çalışmaları,
 • GÜNLÜK VE HAFTALIK SAHA DENETİM VE TAKİP RAPORLARI,
 • İSG KURULUNUN OLUŞTURULMASI,
 • ACİL DURUM EKİPLERİNİN PLANLANMASI VE EKİPTE GÖREVLİ PERSONELE GEREKLİ OLAN EĞİTİMLERİN TAMAMLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR,
 • FAALİYET RAPORLARI VE ARŞİVLEME ÇALIŞMALARI OLARAK ÖZETLEYEBİLİRİZ.
       Şantiye faaliyetleri için İş Sağlığı ve Güvenliği konusu ele alınırken sadece şantiyede mevcut iş ve personel değilşantiyeye dışarıdan hizmet veren kişi/kurumlar ve Alt Yükleniciler de faaliyet kapsamı içerisine alınmalıdır. Alt Yükleniciler için Şantiye içerisinde mevcut olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını bildiren İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Yüklenici Taahhütü ve Alt Yüklenici Hizmet Sözleşmesi hazırlanarak şantiye içerisinde mevcut olan İSG Kültürü kendilerine tebliğ edilmeli ve böylece İSG sistemine dahil olmaları sağlanmalıdır.
Kapat