ANASAYFA /  ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLARI
ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLARI
Acil Durum Planı ve Tatbikatları
İş yerlerinde meydana gelebilecek ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek acil durumların;
• Belirlenmesi,
• Meydana gelmesinin önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılması için alınacak tedbirlerin tespiti,
• Müdahale ekiplerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi,
• Krokilerin oluşturularak çalışanlara eğitimlerinin verilmesi,
• Acil kaçış yollarının ve toplanma yerlerinin belirlenmesi,
• Uygun şekilde işaretlenmesi için işverene sunulması,
• Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve uygulamaların takip edilerek raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte