ANASAYFA /  RİSK ANALİZİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRME
RİSK ANALİZİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRME
Risk Analizi ve Değerlendirmesi
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi maksadıyla yapılan ve
• Çalışma Ortamlarında,
• Yürütülen Faaliyetlerde,
• Makine, ekipman, el aletlerinde
• Ortak Sosyal Alanlarda
ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek bertarafı çalışmalarıdır.
İlkyardım eğitimi ihtiyaçlarınız için ön kayıtlarımız devam etmektedir.
İşletmelerde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması yasal bir zorunluluktur.Firmalarımızın ilkyardım personeli konusundaki ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli olarak yeni sınıflar açarak eğitimlerimize devam etmekteyiz.
Mesleki yeterlilik ön kayıtlarımız devam etmektedir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların mesleki yeterlilik sahibi olmaları gerekmektedir. ISGET ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile firmalarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekte